2 Nisan 2013 Salı

C Sharp DOLU TANESİ


Dolu tanesi sayıları   

  
Sayı tek sayı ise üç katının bir fazlasını alıyor. Sayı çift ise yarısını alıyor. 1 e geldiğinde 4-2-1 sonsuz döngüsüne girdiği için işlem bitiyor.  


 

Public Class Form1
 

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 

Dim sayi, sayac, enb As Integer
 

sayac = 1
 

sayi = TextBox1.Text
 

ListBox1.Items.Add(sayi)
 

While sayi <> 1
 

sayac = sayac + 1
 

If sayi Mod 2 = 0 Then
 

sayi = sayi / 2
 

ListBox1.Items.Add(sayi)
 

Else
 

sayi = sayi * 3 + 1
 

ListBox1.Items.Add(sayi)
 

End If
 

End While
 

TextBox2.Text = sayac
 

enb = ListBox1.Items(0)
 

For i = 1 To sayac - 1
 

If enb < ListBox1.Items(i) Then
 

enb = ListBox1.Items(i)
 

End If
 

Next
 

TextBox3.Text = enb
 

End Sub
 

End Class
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder