12 Nisan 2013 Cuma

C# 2


 Console Klavyeden tek girilene kadar olan sayıları toplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication5
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int toplam = 0;
      int sayi = 0;
 
 
      for (; ; ) {
        Console.Write("Sayıyı Giriniz = ");
        sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (sayi % 2 != 0)
        {
 
          break;
        }

Console Girilen 10 Sayı içersindeki Tek Olan sayıların Ortalamasını Bulma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace on_sayidan_cit_olanlarin_ortalamasi
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayac = 0; 
      double sayi, toplam=0, ort;      
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        Console.Write("{0}.Sayı Giriniz = ",i+1);        
        sayi =double.Parse(Console.ReadLine());
        if (sayi % 2 != 0) {
 
          toplam += sayi;
          sayac++;
        }
-----------------

Console Girilen Bir Sayının Bölen Sayısını Veren Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication16
{
  class Program
  {
 
    public static void bol(int sayi)
    {
      int c = 0;
      for (int i = 1; i <= sayi; i++)
      {
 
        if (sayi % i == 0)
        {
 
          c++;
 
        }
---------------

Birden Elliye Kadar Beşe Tam Bölünen Sayıları Çarpan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayac;
      int carp = 1;
 
      for (sayac = 5; sayac <= 50;)
      {
        carp *= sayac;
        Console.WriteLine(sayac + " ");
        sayac += 5;
 
      }
      Console.WriteLine("Sayıların Toplamı = " + carp);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Birden Ona Kadar ÜçeTam Bölünen Sayıları Çarpan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayac;
      int carp = 1;
 
      for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
      {
        if (sayac % 3 == 0)
        {
          carp *= sayac;
          Console.WriteLine(sayac);
        }
 
      }
      Console.WriteLine("Uce Bolunen Sayilarin Carpimi = " + carp);
      Console.ReadLine();
 
    }
  }
}

Birden Ona Kadar İkiye Tam Bölünen Sayıları Çarpan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int sayac;
      int carp = 1;
 
      for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
      {
        if (sayac % 2 == 0)
        {
          carp *= sayac;
          Console.WriteLine(sayac);
        }
 
      }
      Console.WriteLine("İkiye Bolunen Sayilarin Çarpımı = " + carp );
      Console.ReadLine();
 
    }
  }
}

 Birden Ona Kadar İkiye Tam Bölünen Sayıları Toplayan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
 
namespace ConsoleApplication2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
 
      int sayac;
      int topla = 0;
 
      for (sayac = 1; sayac <= 10; sayac++)
      {
        if (sayac % 2 == 0)
        {
          topla += sayac;
          Console.WriteLine(sayac);
        }
 
      }
      Console.WriteLine("İkiye Bolunen Sayilarin Toplami = " + topla);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder