12 Nisan 2013 Cuma

C#]1


Tek ve Çift Sayıların Toplamı

static void Main(string[] args)
{
    // 1- Başla: teklerin toplamını ve çiftlerin toplamını tutacak değişkenler tanımlanır.
    int tektoplam = 0;
    int cifttoplam = 0;
    // 2- İşlenecek sayıya kadar olan değeri giriniz.
    Console.Write("Sayı giriniz:");
    int girilensayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    // 3- sayac tanımlanır ve sıfırdan başlayarak girilen sayıya kadar bir bir arttırarak döngü dönülür.
    for (int sayac = 0; sayac <= girilensayi; sayac++)
    {
        // 4- sayacın o anki değeri 2 e bölümünden kalan 1 ise tektir.Değilse çifttir, 6. adıma git.
        if (sayac % 2 == 1)
            tektoplam += sayac;// 5- sayaç değeri teklerin toplamına eklenir.
        else
            cifttoplam += sayac;// 6- sayaç değeri çiftlerin toplamına eklenir.
        //7- eğer sayaç değeri girilen sayıya eşit ise 8. adıma git. değilse sayacı bir attır ve 4. adıma git.
    }
    // 8- Ekrana yaz.
    Console.WriteLine("Çiftlerin toplamı:"+cifttoplam);
    Console.Write("teklerin toplamı:" + tektoplam);
    Console.ReadKey();

Rakamların toplamı

static void Main(string[] args)
{
    // 1- Başla: sayi değişkeninini tanımla
    // 2- sayı değişkenine değer ata.
    Console.Write("Bir Sayı Giriniz Çok basamaklı ve yakışıklı olsun :");
    string sayi = Console.ReadLine();
    // 3- toplam değerini tutacak değişkeni ata.
    int toplam = 0;
    // 4- girilen metindeki her karakteri dön
    foreach(char rakam in sayi)
    {
        // 5-karakterin değerini tutacak değişkeni tanımla
        int deger = 0;
        // 6- eğer karakter bir sayı ise deger değişkenine ata ve toplam değerine ekle
        // 7- değilse hiçbir şey yapma.
        if (Int32.TryParse(rakam.ToString(),out deger))
        {
            toplam += deger;
        }
    }
    //8- Ekrana yaz.
    Console.Write("Girilen metnin rakamları toplamı :"+toplam);
    Console.ReadLine();
}

Faktoriyel Hesabı

static void Main(string[] args)
{
    //1-sonucu tutacak değişken tanımlanır.
    int faktoriyel = 1;
    Console.Write("bir sayı giriniz :");
    //2- faktoriyeli hesaplanacak sayı girilir.
    int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    //3- eğer girilen sayı sıfır ise sonucu 1 yap
    if (n == 0)
    {
        faktoriyel = 1;
    }//4- n sıfır değilse 5. adıma git
    else
    {//5- 1 den girilen sayıya kadar olan değerleri çarp
        for (int i = n; i >= 1; i--)
        {
            faktoriyel = faktoriyel * i;
        }
    }
    //6- sonucu göster
    Console.Write("Faktöriyel Hesabı :"+faktoriyel);
    Console.ReadKey();
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder